Agogisch begeleider De Kade woningen

Voor onze campus in Kalmthout (Missiehuislei 46, 2920 Kalmthout) zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde agogisch begeleider voor enkele woningen binnen de werking de Kade. In onze woningen creëren we een thuis voor wie bij ons verblijft. Dit kan 7/7 maar dat hoeft niet. We gaan graag flexibel om met de vraag van onze cliënten, ons team bekijkt graag alle mogelijkheden. Kijk jij uit om te zorgen voor onze cliënten in een groene en idyllische omgeving? Dan kijken wij er naar uit om jou binnenkort te verwelkomen! 

 • Als agogisch begeleider ondersteun en stimuleer je de sociaal-maatschappelijke, emotionele, cognitieve en relationele ontwikkeling van volwassenen met een motorische en/of verstandelijke beperking.
 • Je volgt het individuele groeiproces op in functie van maximaal empowerment en
  integratie in groepsdynamische en maatschappelijke situaties.
 • Je zorgt ervoor dat knelpunten besproken kunnen worden met de cliënt en in het team
 • Je staat in voor de verzorgende handelingen en specifiek verpleegkundige handelingen die vermeld staan in het zorgplan van de cliënt.
 • Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback.
 • Je bent dynamisch, creatief en geëngageerd.
 • Je bent contactvaardig, flexibel en positief ingesteld.
 • Je kan werken in teamverband.
 • Je hebt minstens een getuigschrift van jeugd- en gehandicaptenzorg, een bachelor- of
  graduaatdiploma in de orthopedagogie of een visum om te werken als zorgkundige.
 • Je ontvangt een contract van onbepaalde duur van 30-40 uren/week (te bespreken in onderling
  overleg) met mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector (PC 319.01).
 • Een 6-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker en de mogelijkheid tot
  verdere bijscholing.
 • Eindejaarspremie, fietsvergoeding en derdebetalersregeling NMBS.
 • Ruime vakantieregeling met o.a. wettelijke verlofdagen, ADV dagen, conventionele
  verlofdagen, snipperdagen en leeftijdsdagen.
 • Je krijgt extra voordelen via ‘benefits @ work’ (vb. ontspanning, reizen, sport,
  mode,…).
“Wij gaan graag flexibel om met de vraag van onze cliënten.”

Vacature delen

HR werving & selectie

Jan Lebbe

Jan Lebbe

0472 22 41 40
sollicitaties@heder.be

Céline De Laet

Céline De Laet

0473 68 21 61
sollicitaties@heder.be